• Poslankyňa Európskeho parlamentu
    MONIKA BEŇOVÁ
    Členka skupiny progresívnej aliancie socialistov
    a demokratov v Európskom parlamente
Nájdete ma tiež
Socialist and Democrats


Monika Beňová

O MNE

Poslankyňa Európskeho parlamentu

Členka skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Narodila som sa 15 augusta 1968 v Bratislave. Vyrastala som v láskyplnom rodinnom zázemí na jednej ulici so starými rodičmi z otcovej strany a stranu mamou z maminej strany. Bratislava bola v tej dobe iná. Ako deti sme sa hrávali na dvore na činžiakmi. Korčuľovať sme chodili v zime na kuchajdu a keďže som bola jedno z mála dievčat, hrávala som s chlapcami v zime hokej a v lete futbal. Keď som začala chodiť do školy, rodičia ma prihlásili na viaceré krúžky. Navštevovala som Ľudovú školu umenia na Hálkovej a chodila som na literárno-dramatický krúžok pod vedením úžasnej dámy Dalmy Holanovej. Bola som staršia z dvoch súrodencov, chodila som aj na spevácky krúžok do pionierskeho paláca (dnešný prezidentský palác), na džudo a na športovú gymnastiku a tak vlastne od malička som bola rodičmi vedená k športu, ale aj k rozvíjaniu kultúrnych a etických daností.

Základnú školu som absolvovala v ZDŠ Ernesta Thalmanna (dnes Za Kasárňou), ktorá mala rozšírený vyučovací jazyk nemecký. Túto výhodu som mohla využiť najmä po roku 1989. Na gymnázium som nastúpila najprv na Ivana Horvátha, do tretieho ročníka som prestúpila na Gymnázium Vazovova. Po úspešnom absolvovaní maturity ma prijali na FF UK, na katedru sociológie. Štúdium som ale prerušila po narodení syna v roku 1988. Z tohto obdobia mi ale utkveli v pamäti významné osobnosti ako Vladimír Krivý, Juraj Schenk, či Sona Szomolányová.

V roku 1988 som sa vydala za môjho prvého manžela Martina Beňa, ktorý bol novinár a narodil sa nám syn Martin. Neskôr som v štúdiu pokračovala na FMVPV UMB Banská Bystrica. Do práce som nastúpila v roku 1990 a dodnes spomínam nato, že prvú prácu po materskej dovolenke som si našla cez inzerát v nemeckej spoločnosti Eurohaus. Práve v tomto období som mala možnosť využiť svoje znalosti nemeckého jazyka. Vo firme som pracovala 3 roky, ale bolo to pre mňa veľmi prínosné obdobie najmä z pohľadu získavania profesných a pracovných skúseností. Neskôr som pôsobila v súkromnom sektore, napríklad pri zastupovaní americkej športovej značky REEBOK. V roku 1996 som sa stala riaditeľkou súkromného rádia Koliba. Aj toto obdobie bolo veľmi zaujímavé, pretože som mala možnosť stretnúť množstvo úspešných a kreatívnych osobností. V roku 1999 sa majitelia rádia rozhodli spoločnosť predať a ostala som tam pôsobiť ešte pol roka a následne som spolu s Robertom Ficom a niekoľkými ďalšími ľuďmi spolu-založila politickú stranu SMER. V strane som pôsobila v pozícií generálneho sekretára a zakladala som naše regionálne a okresné pobočky. V roku 2002 sa SMER stal parlamentnou stranou a bola som nominovaná na post predsedníčky Výboru NR SR pre európsku integráciu. O tento post som mala záujem najmä z dôvodu, že som videla veľký potenciál pre Slovensko ako súčasť Európskej únie. V roku 2004 som úspešne kandidovala po prvýkrát za stranu SMER do Európskeho parlamentu. Podarilo sa mi získať pre stranu tretie miesto a ja osobne som získala 64 250 prednostných hlasov. V tomto období zomrel môj prvý manžel Martin Beňo. V roku 2005 som sa stala poslankyňou a zároveň podpredsedníčkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) s kompetenciou pre európske záležitosti a podarilo sa mi pre BSK získať riadenie celoeurópskeho projektu INTERACT. Druhýkrát som sa vydala v roku 2006 za Fedora Flašíka. V tomto roku som kandidovala za primátorku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a skončila som na druhom mieste. V roku 2009 som doviedla stranu SMER-SD k úspešnému výsledku v druhých voľbách do Európskeho parlamentu a získala som najvyšší počet prednostných hlasov zo všetkých kandidátov na Slovensku. Stala som sa podpredsedníčkou frakcie Socialistov a Demokratov v Európskom parlamente pre občianske práva. V roku 2009 som zároveň uspela v župných voľbách a stala som sa opakovane poslankyňou BSK. V roku 2013 som kandidovala za predsedníčku BSK. Toto obdobie bolo politicky turbulentné a môjho protikandidáta podporovalo 11 politických subjektov, napriek tomu som sa dostala do druhého kola, kde som však už skončila na druhom mieste. V roku 2014 SMER-SD opäť vyhral voľby do Európskeho parlamentu a ja som sa po tretíkrát stala poslankyňou Európskeho parlamentu. V roku 2015 začalo jedno z najťažších politických období pre Európsku úniu spôsobené obrovskou vlnou migrácie. Riešenia, ktoré ponúkali jednotlivé politické subjekty rozdelili Európu a táto brázda tu je dodnes. Vo svojej práci som sa prioritne venovala najmä záležitostiam spojenými s ľudskými právami, základnými právami a ako spravodajkyňu pre správu o dodržiavaní základných práv v Európskej únií sa mi podarilo po prvý raz v histórií zaradiť k tejto správe sociálne práva občanov medzi základné práva. Dlhodobo som pôsobila vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). V roku 2017 sme sa po vzájomnej dohode s mojím druhým manželom rozviedli. V roku 2019 skončil SMER-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu na druhom mieste. Napriek tomu sa mi podarilo získať zo všetkých kandidátov najvyšší počet prednostných hlasov a v Júli 2019 som bola zvolená za kvestorku Európskeho parlamentu.

Bývam vo Vrakuni. Na pozemku po rodičoch som si v roku 2005 postavila dom, v ktorom žijem dodnes.

BLOG

Tlačové správy

Sú určené predovšetkým pre mojich voličov, ktorých by som týmto spôsobom
chcela informovať o tom, ako presadzujem ich záujmy a napĺňam ich dôveru.

Slovensko získa peniaze na obnovu po koronakríze nie vďaka, ale napriek Matovičovi
29 / júl / 2020
Slovensko získa peniaze na obnovu po koronakríze…
Plán obnovy má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom
23 / júl / 2020
Plán obnovy má pomôcť zamestnancom aj…
Politika súdržnosti vie prispieť k udržaniu sociálneho zmieru
10 / júl / 2020
Politika súdržnosti vie prispieť k udržaniu…
Pre udržanie zamestnanosti je potrebné podporiť životaschopnosť firiem
09 / júl / 2020
Pre udržanie zamestnanosti je potrebné podporiť…
Banky musia robiť pri preverovaní pôvodu podozrivých peňazí viac
08 / júl / 2020
Banky musia robiť pri preverovaní pôvodu…
Peniaze zo záchranného balíka EÚ treba dostať čo najbližšie k ľuďom
29 / jún / 2020
Peniaze zo záchranného balíka EÚ treba dostať čo…

Ďaľšie užitočné informácie však nájdu aj novinári a všeobecne ľudia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o mojej činnosti.

MB

Aktivity

Okrem mojej úlohy zastupovať Vás - občanov Európskej únie v Európskom parlamente
sa aktívne venujem aj týmto činnostiam.

Aktivity
Rovnosť medzi ženami a mužmi je základným právom uznaným v Rímskej zmluve z roku 1957 a je takisto zakotvená v Charte základných práv. Hoci Európska únia prijala veľké množstvo opatrení na podporu rovnakých príležitostí, zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s mužmi a ženami a na boj proti všetkým formám diskriminácií, neprišlo k dosiahnutiu dostatočného pokroku a mnoho žien musí...

aj dnes čeliť rôznym formám diskriminácie

1. Politika vyrovnávania miezd žien a mužov vo všetkých oblastiach

Podarilo sa nám postupne rozdiely medzi mzdami žien a mužov za rovnakú prácu znížiť, ale ešte stále je v priemere Európskej únie 16% rozdiel a je pre nás výzvou, znižovať ho aj počas nasledujúceho legislatívneho obdobia najmä v súkromnej sfére, kde je tento rozdiel stále vyšší v porovnaní s verejným sektorom.

2.Odstraňovanie diskriminácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

Ide o dôležitú tému, ktorej cieľom je výchova zodpovednej a informovanej generácie mladých ľudí v spoločnosti patriacej do 21. storočia. Jej súčasťou musí byť nepochybne žena s právom na slobodné a informované rozhodovanie sa v etických otázkach. Pre celkový zdravý rozvoj žien je nevyhnutné, aby mohli v súlade s medzinárodnými ľudskými právami zodpovedne rozhodovať o tom, koľko budú mať detí, kedy a v akom časovom odstupe. Cieľom pritom v žiadnom prípade nie je podporovať interrupciu ako metódu plánovaného rodičovstva. Odmietam tendenčné výzvy spájajúce práva žien na slobodné rozhodovanie sa s podporou interrupcií, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde. Nemožno si však zakrývať oči pred tým, že neúmyselné a neželané tehotenstvá jednoducho sú problémom pre mnohé ženy, ako i mladistvé dievčatá v Európskej únii. Pozornosť by mala byť orientovaná na vzdelávanie a s ním súvisiace predchádzanie neželaným tehotenstvám, prostredníctvom zabezpečenia účinnej sexuálnej výchovy, vrátane antikoncepčných metód. Ide tak v prvom rade o osvetu. Tá musí byť samozrejme adekvátne primeraná veku, zrelosti a potrebám jednotlivých cieľových skupín. Cieľom je nielen znižovanie potreby prerušení tehotenstiev, ale napríklad aj prevencia šírenia sexuálne prenosných chorôb. Právo na všestrannú sexuálnu výchovu patrí podľa správy osobitného spravodajcu OSN z roku 2010 medzi ľudské práva. Primeraná sexuálna výchova môže výrazne napomôcť zabrániť sexuálnemu obťažovaniu detí ako aj neželanému otehotneniu či nákaze sexuálne prenosným ochorením. Informácie šírené na internete a podsúvané občanom a médiám sú zväčša za hranicou akejkoľvek elementárnej slušnosti a etiky, navyše hraničiace s rôznymi úchylkami. Zodpovední politici sa musia od týchto aktivít dištancovať a prestať podnecovať nenávistné diskusie.

3. Materská dovolenka

Podarilo sa nám presadiť možnosť materskej dovolenky pre oboch rodičov, čo je samozrejme výhodné, ale rovnako dôležitá je aj téma dĺžky platenej materskej dovolenky a výška príspevku. Náš návrh je, aby materská dovolenka bola 365 dní a výška príspevku počas tohto obdobia na úrovni 90% prvé tri mesiace, 75% nasledujúcich 6 mesiacov a 60% posledné tri mesiace z príjmu rodiča na materskej dovolenke za posledných 6 kalendárnych mesiacov v zamestnaní. Takéto opatrenie by jednak smerovalo k zlepšeniu kvality života v rodinách s deťmi, ale zároveň predpokladá pozitívny dopad na demografické ukazovatele pôrodnosti, ktoré majú naprieč Európskou úniou dlhodobo klesajúcu tendenciu.

4. Vymožiteľnosť výživného

Aj s prihliadnutím k mnohým medzinárodným manželstvám a žiaľ aj rozvodom, je potrebné riešiť vymožiteľnosť výživného pre nezaopatrené deti. Rodič, do ktorého starostlivosti bolo dieťa zverené, je vystavený nielen ekonomickému ale aj psychickému tlaku v prípadoch, kedy si povinný neplní včas alebo dostatočne svoje povinnosti. Preto navrhujeme, aby štát prevzal na seba túto povinnosť voči dieťaťu a následné využil všetky nástroje na vymáhanie výživného a dlžoby, ktorá neplnením povinnosti vznikla, od povinného. Rodič bez prostriedkov a plniaci si svoje poslanie výchovy a starostlivosti o dieťa nemá rovnaké možnosti domôcť sa spravodlivosti, naproti tomu má štát k dispozícii celý štátny aparát.

Aktivity
Európske podniky a firmy, ktoré majú svoje prevádzky na území našej krajiny a zamestnávajú u nás pracovníkov, im musia rovnako vyplácať porovnateľné mzdy, ako v krajinách, z ktorých ku nám prichádzajú. Dobrým príkladom môžu byť európske automobilky, ktoré vyplácajú na Slovensku zamestnancom neporovnateľne nižšie mzdy, ako vo svojich prevádzkach napr. v Nemecku či Francúzsku...

Neobstojí ani výhovorka, že ak budú musieť zvýšiť mzdy, tak odídu inam. Našou úlohou je chrániť práva zamestnancov globálne. U nás na Slovensku rovnako, ako v Bulharsku či Rumunsku, kde sú mzdy v rámci Európskej únie ešte nižšie, tomu dokážeme čeliť zavedením európskej minimálnej mzdy.

1. Európska minimálna mzda

Európska minimálna mzda predstavuje nástroj, ktorý by bol prospešným pre každú krajinu a jej zamestnancov. Spoločnými silami sa preto musíme pokúsiť dosiahnuť, aby sa výška minimálnej mzdy odvodzovala z výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve každého členského štátu na úrovni 60% z priemernej mzdy. Takéto opatrenie bude zároveň vytvárať tlak na rast miezd.

2. Budúcnosť európskeho pracovného trhu

Pracovný trh Európskej únie bude v nastávajúcom období prechádzať obrovskými zmenami. Tie spôsobuje najmä technologický vývoj a modernizácia, klimatické zmeny a globalizácia. Spravodlivý prechod a zvládnutie zmeny pracovného trhu predpokladá dobrú prípravu celej spoločnosti. Zahŕňa rekvalifikáciu, požiadavky na vzdelávací systém ako aj zmeny spotrebiteľských návykov. Nespochybniteľnou súčasťou presadzovania efektívnych riešení je obnovenie sociálneho dialógu medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a verejným sektorom. O čo skôr budeme s ľuďmi o zmenách, ktoré prichádzajú, hovoriť, o to skôr budeme spoločne pripravení.

3. Ochrana zamestnancov a ich práv

Práva zamestnancov musia byť chránené nielen v oblasti miezd podporou kolektívneho vyjednávania, stanovením minimálnej mzdy, či oprávneným požadovaním v oblasti dorovnávania miezd za rovnakú prácu v rovnakom podniku, ale ide aj o ochranu v oblasti bezpečnosti a zdravia, najmä v prevádzkach s rôznymi druhmi chemikálií, či v iných, zdravotne znevýhodňujúcich podmienkach.

Aktivity
Klimatické zmeny, odpadové hospodárstvo, ochrana vôd a lesov, podpora zelenej ekonomiky, obnoviteľné zdroje, to všetko sú témy, ktorým musíme v nadchádzajúcom období venovať výrazne vyššiu pozornosť. Nie všetky opatrenia, ktoré boli realizované v dobrej viere, priniesli žiadané účinky...

Ambiciózne plány v oblasti znižovania CO2 reštrikčnými opatreniami predpokladajú zvýšené náklady v automobilovom priemysle. Treba však chápať, že všetko má svoju cenu. Preto by reštrikcie mali sprevádzať aj podporné opatrenia, napr. vytvorenie fondu na spolufinancovanie pri zakúpení elektrického motorového vozidla, alebo európska zelená daň, ktorá by daňovo zvýhodňovala osobné elektrické motorové vozidlá, zelenú verejnú dopravu a spolufinancovanie pre budovanie site nabíjacích staníc pre elektromobily. Musíme postupne pristúpiť k znižovaniu podpory pre niektoré druhy poľnohospodárskej pôdy využívanej na pestovanie rastlín používaných pri výrobe bio palív. Rovnako to platí aj pre biomasu z drevín, na ktorú doplácajú lesy a lesné hospodárstvo a to znižovaním príspevkov pre spaľovne dreva a ich presmerovaním na rozvoj lesného hospodárstva.

1. Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je pre krajiny, akými je aj Slovensko, veľmi aktuálna téma. Cieľom je do roku 2025 musí každá domácnosť zrecyklovať 55%, čo znamená viac ako dvojnásobné zlepšenie oproti súčasným 23%. Klasické komunálne skládky majú pred sebou ešte väčšiu výzvu, nakoľko na Slovensku končí na komunálnych skládkach až 60% nevytriedeného odpadu, zatiaľ čo cieľ do roku 2035 je 10%. Budeme naďalej presadzovať princíp, kto znečisťuje, platí za znečisťovanie. Znamená to, že sektory, zodpovedné za najvyššiu produkciu odpadu, ako napr. ťažobný priemysel (25%), stavebný priemysel (37%) prípadne výrobný priemysel (10%) budú niesť najvyššiu záťaž, nakoľko domácnosti sa podieľajú na produkcii odpadu len 10% a preto budú zaťažené najmenej.

2. Ochrana a kvalita vôd

Na základe viacerých štúdií je zrejmé, že zdrojov pitnej vody globálne ale aj v Európskej únií ubúda. Práve z tohto dôvodu sme prijali v Európskom parlamente smernicu o Kvalite vody. Jej súčasťou je aj pripomienka na závery občianskej iniciatívy Právo na vodu, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby mal každý jeden občan Európskej únie právo na prístup ku kvalitnej pitnej a sanitárnej vode. Túto iniciatívu treba rozvíjať ďalej, aby sme zabránili zvoľňovaniu pravidiel smerom k ďalšej komercializácii prístupu k vode.

3. Likvidácia plastového odpadu a recyklovateľné obaly

Pokrok sme zaznamenali v oblasti plastov. 80% všetkého odpadu v moriach a oceánoch tvoria práve plasty a výrobky z plastov, z ktorých až 49% sú jednorazové výrobky z plastov. Plastové tašky v obchodoch sme spoplatnili na základe smernice, ktorá je v účinnosti od mája 2015. Túto iniciatívu sme rozšírili na slamky a paličky na čistenie uší, jednorazové taniere a príbory z plastov. Súčasťou tejto témy je aj zber a likvidácia tabakových ohorkov, ktoré musí hradiť tabakový priemysel. Výzvou do budúcna je aj likvidácia plastového odpadu, ktorý ostal ako dlh a plasty, ktoré sa ďalej vyrábajú, ako fľaše, poháriky, vlhké čistiace utierky s prímesou plastov. Budeme sa usilovať, aby do roku 2030 doterajšie plastové fľaše nahradili recyklovateľné obaly.

Aktivity
Európska únia čelí v oblasti energetiky problémom ako sú zvyšujúca sa závislosť od dovozu, nedostatočná diverzifikácia, vysoké a kolísavé ceny energie, prípadne stúpajúci celosvetový dopyt po energií. Musíme sa spoločne usilovať o väčšiu integráciu trhu s energiou a prijatie ambicióznych, právne záväzných cieľových hodnôt pre energiu z obnoviteľných zdrojov...

Neobstojí ani výhovorka, že ak budú musieť zvýšiť mzdy, tak odídu inam. Našou úlohou je chrániť práva zamestnancov globálne. U nás na Slovensku rovnako, ako v Bulharsku či Rumunsku, kde sú mzdy v rámci Európskej únie ešte nižšie, tomu dokážeme čeliť zavedením európskej minimálnej mzdy.

1. Európska minimálna mzda

Európska minimálna mzda predstavuje nástroj, ktorý by bol prospešným pre každú krajinu a jej zamestnancov. Spoločnými silami sa preto musíme pokúsiť dosiahnuť, aby sa výška minimálnej mzdy odvodzovala z výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve každého členského štátu na úrovni 60% z priemernej mzdy. Takéto opatrenie bude zároveň vytvárať tlak na rast miezd.

2. Budúcnosť európskeho pracovného trhu

Pracovný trh Európskej únie bude v nastávajúcom období prechádzať obrovskými zmenami. Tie spôsobuje najmä technologický vývoj a modernizácia, klimatické zmeny a globalizácia. Spravodlivý prechod a zvládnutie zmeny pracovného trhu predpokladá dobrú prípravu celej spoločnosti. Zahŕňa rekvalifikáciu, požiadavky na vzdelávací systém ako aj zmeny spotrebiteľských návykov. Nespochybniteľnou súčasťou presadzovania efektívnych riešení je obnovenie sociálneho dialógu medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a verejným sektorom. O čo skôr budeme s ľuďmi o zmenách, ktoré prichádzajú, hovoriť, o to skôr budeme spoločne pripravení.

3. Ochrana zamestnancov a ich práv

Práva zamestnancov musia byť chránené nielen v oblasti miezd podporou kolektívneho vyjednávania, stanovením minimálnej mzdy, či oprávneným požadovaním v oblasti dorovnávania miezd za rovnakú prácu v rovnakom podniku, ale ide aj o ochranu v oblasti bezpečnosti a zdravia, najmä v prevádzkach s rôznymi druhmi chemikálií, či v iných, zdravotne znevýhodňujúcich podmienkach.

Aktivity
1. Potravinová bezpečnosť
Súčasťou potravinovej bezpečnosti je najmä udržateľná poľnohospodárska a živočíšna produkcia ako aj kontrola kvality potravín produkovaných v Európskej únií, ale aj dovážaných z tretích krajín. Opakované zlyhania v oblasti kvality a bezpečnosti potravín naznačujú, že kontrolné mechanizmy nie sú dostatočné...

a že Európska únia bude musieť pripraviť prísnejší systém kontroly aj v členských štátoch Európskej únie. Ak hovoríme o udržateľnej poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe, jej naplnenie predpokladá aj otvorenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Dorovnanie platieb na rovnakú úroveň nestačí, musíme hovoriť otvorene aj o výrazných rozdieloch vo výške štátnej pomoci, ktorá je v členských štátoch rozdielna a vytvára tak nerovnosť aj v rámci hospodárskej súťaže na jednotnom európskom trhu. Výzvou je aj navýšenie finančných zdrojov na priame platby, ktoré budú zamerané na nástroje pre mladých poľnohospodárov a to na úrovni 4% z národných finančných balíkov.

2. Dvojitá kvalita potravín a označovanie potravinových výrobkov

Zamedzenie dvojitej kvality výrobkov na spoločnom európskom trhu musí patriť medzi priority Európskeho parlamentu pre roky 2019-2024. Európsky parlament schválil rezolúciu 19.7.2018 a Európska komisia v zastúpení komisárky Věry Jourovej pracuje na príprave legislatívy, ktorá zamedzí zneužívaniu spotrebiteľských práv v tejto oblasti.

3. Spotrebiteľská bezpečnosť

Ide o jednu z najvyšších priorít Európskeho parlamentu. V prebiehajúcom legislatívnom období sa musíme zamerať najmä na podvodné obchodné praktiky, tabakový priemysel, alkohol, nezdravé potraviny zvyšujúce nebezpečenstvo srdcovo-cievnych ochorení, práva cestujúcich v leteckej doprave, práva na spoločné súdne konanie spotrebiteľov voči spoločnostiam (Ryanair), podvodné praktiky pri online nákupoch, vymožiteľnosť reklamácií.

4. Bezpečný internet

Prípad spoločnosti Cambridge Analytica ale aj rôzne formy zneužívania osobných údajov prostredníctvom internetu (nevyžiadané reklamy) boli dôvodom na prijatie smernice GDPR, ktorej cieľom je ochrana osobných údajov občanov členských štátov Európskej únie. V súčasnom legislatívnom období však musíme do tejto smernice zapracovať aj pripomienky, ktoré sme od ľudí dostali a ktoré smernicu a najmä jej využitie zlepšia. Internet je však žiaľ aj priestorom šírenia nenávisti, konšpiračných správ a hoaxov. Práve toto je dôvodom na hľadanie riešení, ktoré by zabezpečili vymožiteľnosť práva aj v tejto oblasti. Jednou z možností je identifikačný jedinečný údaj. Keďže ide o citlivú oblasť, musíme o nej viesť otvorenú spoločenskú diskusiu.

Aktivity
1. Boj proti terorizmu
Európsky parlament vytvoril v roku 2018 osobitný výbor na boj proti terorizmu, nakoľko boj proti terorizmu nadobudol po viacerých útokoch v niektorých členských štátoch Európskej únie nový rozmer. Vo svojej správe odporúča výbor najmä predchádzanie radikalizovaniu ktorá vedie k násilnému extrémizmu, spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi,...

zabezpečenie interoperability existujúcich informačných systémov akými sú ETIAS, ECRIS-TCN a SIS, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (Varšavský dohovor z roku 2005), ochranu kritickej infraštruktúry, vyzýva k investíciám do modernizácie všetkých hraničných priechodov a inštalácii informačných a komunikačných technológií umožňujúcich prístup pohraničných pracovníkov do európskych informačných systémov, vyzýva členské štáty aby zosúladili svoje riadenie hraníc s koncepciou integrovaného riadenia vonkajších hraníc. Súčasťou boja proti terorizmu je aj monitorovanie internetu, špeciálne DARKNET, ktorý je využívaný aj na aktivity teroristov. Dôležitou súčasťou boja proti radikalizovaniu a terorizmu je aj vzdelávanie a spolupráca s komunitami prostredníctvom ich duchovných predstaviteľov.

2. Európska obranná a bezpečnostná politika

Napriek tomu, že v Európskej únií prežívame historicky najdlhšie obdobie mieru zvyšuje sa záujem občanov o bezpečnosť, stabilitu a ochranu voči vnútorným aj vonkajším hrozbám. Počas predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únií sa členské štáty na summite v Bratislave dohodli na posilnení spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany. Na základe tejto iniciatívy vznikol Implementačný plán o bezpečnosti a obrane, ktorý zohľadňuje nové ambície Európskej únie v oblasti riešenia vonkajších konfliktov a kríz a budovanie kapacít na ochranu Európskej únie a jej občanov. Táto diskusia bude prebiehať najmä v nadchádzajúcom legislatívnom období a bude zahŕňať aj otázky posilňovania spolupráce v zmysle vojenskej infraštruktúry, budovania infraštruktúry proti hybridným hrozbám, vojenskej koordinácie a otvorenie témy Európskej armády.

Monika Beňová

Galéria

...Moje

Hodnoty a politiky

Od konca 90. rokov sa aktívne angažujem v politike.
V roku 1999 som spoluzakladala stranu SMER (v súčasnosti SMER-SD).

Programy pre mladých ľudí a budúcnosť programu ERAZMUS+

Mladá generácia sa s očakávaniami pozerá, akú Európsku úniu pre nich pripravíme. Aj v prebiehajúcom legislatívnom období budeme podporovať program ERAZMUS+ a navýšenie prostriedkov pre tento študentský program až o trojnásobok oproti súčasnému obdobiu...

kedy bol vo výške 14,7 mld. Eur. Okrem toho budeme navrhovať vyčlenenie ďalších finančných zdrojov na podporu zamestnanosti mladých absolventov škôl a rovnako aj zdvojnásobenie financovania programu Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých vo výške 16 miliárd EUR. Časť nákladov spojených so zamestnaním absolventov budú môcť zamestnávatelia čerpať z Európskeho sociálneho fondu. Vytvorí sa tým priestor pre absolventov škôl na získanie potrebnej praxe, ktorú dnes väčšina zamestnávateľov pri prijímaní do zamestnania vyžaduje. Budeme podporovať pokračovanie Európskeho zboru solidarity pre mladých dobrovoľníkov a ich aktivity, nakoľko sa toto opatrenie stretlo s veľkým ohlasom. Budeme presadzovať pokračovanie pilotného projektu bezplatnej vlakovej dopravy v rámci Európskej únie pre mladých.

Ochrana
ľudských práv

Rešpekt a ochrana ľudských práv sú jednou zo základných podmienok účinného boja s chudobou a zmierňovaním sociálnych nerovností. Priamo súvisia so životnou úrovňou a kvalitou demokracie v spoločnosti. Ľudské práva reprezentujú jednu zo základných hodnôt...

na ktorých je Európska únia postavená. Musí preto aktívne vystupovať proti akémukoľvek ich porušovaniu. Platí to smerom do vnútra, aj navonok. Do týchto aktivít je preto v budúcnosti potrebné ešte výraznejšie zapojiť aj európsku diplomatickú službu. Ich ochrana je dôležitá predovšetkým z pohľadu rozličných zraniteľných skupín obyvateľstva. Či už ide o ženy, deti, menšiny, seniorov, ale napríklad aj hendikepovaných ľudí, na ktorých sa bohužiaľ často zabúda. Každá z nich je špecifická z hľadiska svojich práv a potrieb v tejto oblasti. Pri ich zabezpečovaní plnia nezastupiteľnú úlohu rozličné organizácie v rámci fungujúcej občianskej spoločnosti. Tie preto netreba spochybňovať, naopak je potrebné im pomáhať a pracovať na posilňovaní ich nezávislosti.

Podpora
verejného zdravia

Politiky Európskej únie v oblasti zdravotnej starostlivosti slúžia iba ako doplnenie už prijatej platnej národnej legislatívy. Napriek dosiahnutým pokrokom v rôznych oblastiach je dôležité aby európske inštitúcie naďalej vytvárali tlak na členské štáty a podporovali tak investície do zdravia, čo v budúcnosti...

prinesie vyššiu ochranu zdravia občanov jednotlivých členských štátov a prispeje k podpore prevencie zdravia a povedie k zníženiu sociálneho vylúčenia, ktoré mnohé vrstvy obyvateľstva v súčasnosti pociťujú. Jednotlivé členské štáty jednoducho musia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre svojich občanov a ochrana ich zdravia musí patriť medzi najvyššie priority každého členského štátu. Je preto potrebné aby jednotlivé členské štáty intenzívnejšie spolupracovali s európskymi inštitúciami najmä v oblasti dosahovania vyššej nákladovej účinnosti jednotlivých opatrení, konkurencieschopnosti a bezpečnosti, tvorbách politík založených na dôkazoch a mnohých iných.

Rozvoj dopravy
a cestovného ruchu

Cesty a železnice v uplynulých rokoch prešli v Európskej únií istou modernizáciou. V mnohých prípadoch však stále pretrvávajú výrazné nedostatky. Kvalitné dopravné spojenia majú zásadný význam pre podporu podnikania, hospodárskeho rastu a súvisiacu tvorbu pracovných príležitostí...

Ide o zvyšovanie kvality života našich občanov. Už roky počúvajú od rôznych vlád napríklad o potrebe dobudovania diaľničnej infraštruktúry. Situácia sa v poslednom čase nepochybne zlepšila. V porovnaní s okolitými štátmi je to však stále nepostačujúce. Nevyhnutná je aj výraznejšia podpora lepšieho vzájomného prepojenia dopravných sietí. Vyžaduje si to zintenzívnenie vzájomnej spolupráce a značné investície. Okrem štrukturálnych a investičných fondov na to Európska únia ponúka viaceré finančné mechanizmy. Tie možno využiť napríklad prostredníctvom Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, či Európskeho fondu pre strategické investície. Okrem prepájania cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry, či podpory lokálnych letísk netreba zabúdať ani na veľký potenciál vodnej dopravy. Pomôže to zlepšeniu mobility, ako aj výraznejšiemu rozvoju cestovného ruchu.

Vyrovnávanie
regionálnych rozdielov

Musíme sa zamerať na investovanie do regiónov Európskej únie, ktoré majú nízke príjmy a nízky hospodársky rast, pretože cielená podpora povedie k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu dostupných finančných zdrojov v predmetných regiónoch. Vlády v jednotlivých členských štátoch ...

musia podporovať a sledovať investičné a rozvojové stratégie tak, aby boli vynaložené prostriedky vynakladané maximálne efektívne a transparentne. Nejde tu pritom iba o vynakladanie obrovských investícií, pretože veľmi dôležitá je aj spolupráca priamo v teréne s občanmi, ktorí musia mať možnosť sa aktívne zapojiť do pripravovaných reforiem a spoločne tak prispejú k znižovaniu nezamestnanosti, prípadne medzi nesúladom v vzdelávacom procese a potrebách pracovného trhu.

Poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

Poľnohospodárska politika Európskej únie je jednou z najstarších spoločných európskych politík. Na to, aby bola aj naďalej relevantná, je potrebné namiesto ohlásených škrtov, vyplývajúcich z návrhu európskeho rozpočtu na obdobie rokov 2021 – 2027, dotiahnuť najmä jej komplexnú reformu...

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa ročne prerozdelia desiatky miliárd eur, čo je obrovský balík peňazí. Tieto finančné prostriedky putujú až k 12 miliónom poľnohospodárom v jednotlivých členských štátoch. Možnosti ako ich čerpať, musia byť v ďalšom období jednoduchšie a flexibilnejšie. Budeme musieť spoločne pracovať aj na odstraňovaní existujúcich nerovností na jednotnom európskom trhu. Dorovnanie platieb tu totiž nestačí, musíme otvorene hovoriť aj o výrazných rozdieloch vo výške štátnej pomoci, ktorá sa v jednotlivých členských štátoch líši a to znevýhodňuje poľnohospodárov z ekonomicky slabších krajín v rámci hospodárskej súťaže. Okrem výziev týkajúcich sa efektívnosti a transparentnosti vynakladaných platieb v poľnohospodárskom sektore, ich jednoduchšieho a flexibilnejšieho čerpania a odstraňovania nerovností na spoločnom európskom trhu, sa európska poľnohospodárska politika v nasledujúcich rokoch bude musieť zameriavať napríklad na zaistenie stability pracovníkov v tomto sektore, motivovanie väčšieho množstva mladých ľudí, ktorí sa budú mať záujem v poľnohospodárskej výrobe realizovať, zároveň sú tu otázky zvyšujúcich sa cien potravín, ich kvality a dostupnosti, podpory inovácií či v neposlednom rade dopady klimatickej zmeny a ich súvisiaci vplyv na poľnohospodársku produkciu. Je dôležité, aby bola nová európska poľnohospodárska politika po roku 2020 schopná zabezpečiť očakávania tak farmárov, ako aj spotrebiteľov. Mal by sa zvýšiť podiel platieb pre malých a stredných farmárov na úkor veľkých, ako aj zabezpečiť ich lepšiu ochranu, podporiť začínajúcich farmárov zjednodušením ich prístupu na trh, zlepšovať podmienky pre chov hospodárskych zvierat a dôsledne sa konkrétnymi opatreniami podieľať na znižovaní dopadov klimatickej zmeny, ktorá s poľnohospodárskou produkciou veľmi úzko súvisí. Veľmi dôležité bude akým spôsobom sa dokáže vysporiadať práve s nevyhnutnými zmenami v spoločnej poľnohospodárskej politike, ale napríklad aj so stále sa opakujúcimi potravinovými škandálmi súvisiacimi s kvalitou poľnohospodárskych výrobkov a potravinovou bezpečnosťou, ktoré bezprecedentne narúšajú spotrebiteľskú dôveru.

Zahraničná politika
Európskej únie

Naším spoločným úsilím musí byť ochrana mieru, posilnenie medzinárodnej bezpečnosti, neustále rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a v neposlednom rade aj rozvoj a upevňovanie demokracie a právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd...

Európska zahraničná politika má viacero finančných nástrojov určených na rozvoj partnerskej spolupráce s tretími krajinami. Ich úlohou je posilňovať postavenie Európskej únie, ako významného a rešpektovaného globálneho hráča schopného presadzovať vlastné hodnoty a záujmy na poli medzinárodnej diplomacie. Európska únia musí byť v budúcnosti prostredníctvom nástrojov svojej diplomacie schopná účinnejšie prispievať k zabraňovaniu konfliktných situácií odohrávajúcich sa najmä v blízkosti jej vonkajších hraníc. Dôležitá je predovšetkým schopnosť primeranej a včasnej reakcie. Finančné nástroje európskej diplomacie musia zároveň vo väčšej miere prispievať aj k podpore hospodárskeho rastu samotných členských štátov. Naším spoločným úsilím musí byť ochrana mieru, posilnenie medzinárodnej bezpečnosti, neustále rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a v neposlednom rade aj rozvoj a upevňovanie demokracie a právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. V súčasnom legislatívnom období sa určite nevyhneme ani téme spoločnej Európskej armády.

Ilegálna a legálna migrácia a azylová politika Európskej únie

O migračnej kríze v Európskej únií hovoríme približne od obdobia roku 2014. Spôsobili ju jednak konflikty v Sýrii, Afganistane, Líbyi ale aj dozvuky vojnového konfliktu v Iraku, či destabilizujúca situácia, ekonomická aj bezpečnostná vo viacerých krajinách Afrického kontinentu...

Európske inštitúcie bohužiaľ zvolili akúsi vyčkávaciu taktiku, ktorá bola nefunkčná a situácia sa nevyvíjala pozitívne. Princíp povinného prerozdeľovania migrantov bol predmetom jedného z najzásadnejších a najväčších sporov medzi členskými štátmi. Viaceré krajiny, vrátane Slovenskej republiky tento princíp odmietli a povinného prerozdelenia sa nezúčastnili. Medzitým toto opatrenie skončilo a mnohé krajiny, ktoré sa ho zúčastnili spochybnili jeho účinnosť. Rozdielne názory v Európskej únií boli na politiku povinného prerozdeľovania - povinné kvóty boli príčinou neschválenia reformy Dublinského dohovoru, ktorý tak bude musieť nový Európsky parlament pripraviť ako nový návrh. Museli sme spoločne pomenovať konkrétne kroky, ktoré prijmeme a posunúť sa ďalej. Išlo totiž o bezpečnosť našich občanov a obnovenie súdržnosti a stability v Európe. Bohužiaľ ani jednotlivé členské štáty Európskej únie nepristupovali k riešeniu problému migrácie konštruktívne a často krát šírili paniku. Európska politika v oblasti migrácie sa musí reformovať tak, aby získala potrebnú akčnosť a mohla rýchlejšie reagovať na neustále sa meniace podmienky a nové konflikty vo svete, ktoré masovú migráciu podnecujú. Postupnými krokmi sa nám však darí dostať nekontrolovateľnú migráciu pod kontrolu a na úroveň z pred roka 2014. Nepochybne k tomu prispelo posilnenie aktivít FRONTEXU, revízia EURODAC z roku 2016, operácia Sophia v Stredozemnom mori, operácia Poseidon medzi Gréckom a severnou Afrikou, operácia Indalo medzi Španielskom a Marokom a poslednou je operácia Themis (nahradila pôvodnú operáciu Triton) medzi Talianskom a severnou Afrikou, zavedenie návratovej politiky, Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom o návrate nelegálnych migrantov, vyčlenenie finančných zdrojov pre európsky Migračný fond, posilnenie politiky ochrany vonkajších hraníc, či boj proti pašerákom a ich aktivitám. Na všetkých týchto opatreniach sme aktívne spolupracovali. Je však nevyhnutné aby sme spoločne pokračovali aj v posilnenej spolupráci s regiónom Balkánu a pokúsili sa napomôcť a zlepšovať podmienky v krajinách odkiaľ najviac migrantov prichádza. Budeme podporovať všetky formy riešení, vedúce k zamedzeniu nelegálnej migrácie a kontrolovanej legálnej migrácie do krajín, ktoré prejavia záujem o prijatie legálnych migrantov. V oblasti azylovej politiky sa budeme naďalej riadiť zodpovedne a v zmysle platných dohovorov a zabezpečíme ochranu občanov.