Banky musia robiť pri preverovaní pôvodu podozrivých peňazí viac

Monika Beňová
1757 prezretí 08 / júl / 2020

Európska komisia nedávno predstavila komplexný akčný plán zameraný na posilnenie boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Jeho súčasťou je aj potreba efektívnejšej koordinácie a dohľadu nad dodržiavaním existujúcich pravidiel v rámci členských štátov Európskej únie.

Účinnejšie postihovanie konkrétnych činov a snáh súvisiacich s legalizáciou finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti je kľúčové v boji proti organizovanému zločinu a fungovaniu teroristických organizácií. „Ide o spoločný problém, pričom jednou z výziev je rozdielne uplatňovanie platných pravidiel aj v rámci samotných krajín Únie. Spôsobuje to medzery v systéme, ktoré vedia páchatelia trestnej činnosti často zneužiť,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Dôležitá je preto harmonizácia a užšia policajná a justičná spolupráca. „Jednou z možností je aj vytvorenie spoločného dohľadu a samozrejmosťou musí byť intenzívnejšia výmena informácií, ako aj overených postupov medzi finančnými spravodajskými jednotkami členských štátov,“ uviedla europoslankyňa.

Nevyhnutné je aj čo najintenzívnejšie zapojenie sa bankového sektora. „Viaceré z najväčších bánk sa totiž na praní špinavých peňazí aj v nedávnej minulosti preukázateľne priamo podieľali. Pri preverovaní pôvodu peňazí, s ktorými pracujú, preto musia robiť omnoho viac a najmä dôslednejšie,“ uzavrela Monika Beňová. Európsky parlament sa bude politikou Únie zameranou na predchádzanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu zaoberať na dnešnom plenárnom zasadnutí.

Komentáre