Plán obnovy má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom

Monika Beňová
1548 prezretí 23 / júl / 2020

Plénum Európskeho parlamentu sa na dnešnom zasadnutí zaoberá výsledkami uplynulého samitu a dosiahnutou dohodou európskych lídrov na podobe záchranného balíka EÚ budúcej generácie.

Dosiahnutie dohody je jedným výstupov veľkej debaty o nastavení európskeho rozpočtu na nasledujúce sedemročné obdobie. „Výsledok rokovaní je v zásadnej miere ovplyvnený krízou spôsobenou vírusom COVID-19. Celkovo však ide o uzavretie kompromisu po viac ako dva roky trvajúcich snahách a rozhovoroch na rôznych úrovniach,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Slovenská vláda bude musieť už čoskoro, prostredníctvom predloženia národného plánu obnovy, preukázať akým spôsobom chce získané európske peniaze použiť na naštartovanie a rozvoj nášho hospodárstva. „Doposiaľ sme o týchto zámeroch nepočuli prakticky nič. Je tak skutočne najvyšší čas, aby sa noví vládni predstavitelia začali konečne naplno venovať dopadom koronakrízy a tomu, ako do budúcnosti pomôcť slovenskej ekonomike, zamestnancom a zamestnávateľom,“ zdôraznila europoslankyňa.

Ide o to kam chceme, aby sa Slovensko nielen v nasledujúcich rokoch, ale aj dekádach uberalo. „Takéto strategické plánovanie si vyžaduje úzku spoluprácu vlády so zástupcami samospráv, či tripartity, vrátane odborov a zamestnávateľov. Namiesto hľadania dohody sme však v súčasnosti svedkami najmä konfliktov a zbytočného narúšania sociálneho zmieru. Je to veľká škoda, pretože plán obnovy má byť aj odpoveďou na potreby sociálnych partnerov a zabránenie vzniku obrovskej nezamestnanosti,“ uzavrela Monika Beňová.

Komentáre