Slovensko získa peniaze na obnovu po koronakríze nie vďaka, ale napriek Matovičovi

Monika Beňová
1708 prezretí 29 / júl / 2020

Dohoda európskych lídrov na podobe balíka obnovy EÚ budúcej generácie je pre Slovensko nepochybne dobrou správou. Ide o jeden z kľúčových výsledkov veľkej debaty o nastavení nového európskeho rozpočtu na obdobie rokov 2021 – 2027.

Diskusia týkajúca sa schváleného záchranného balíka bola ovplyvnená predovšetkým pandémiou vírusu COVID-19 a jej dopadmi. Rozhovory o viacročnom finančnom rámci však začali ešte niekedy v máji 2018 a sú tak výsledkom viac ako dva roky trvajúcich snáh. Chvastanie sa premiéra Matoviča o tom, ako na samite dosiahol všetko čo chcel, je tak bohužiaľ len ďalším z prejavov jeho obmedzenosti a absolútnej nekompetentnosti.

Pozitívny výsledok v podobe finančných prostriedkov určených na obnovu a naštartovanie ekonomiky Slovenska sa totiž podarilo dosiahnuť napriek jeho účasti na samite. Ak sa Slovensku niečo podarilo vybojovať, tak je to predovšetkým zásluhou mesiacov tvrdej práce a vyjednávaní na rôznych úrovniach. Za to si však zaslúžia pochvalu a rešpekt predovšetkým ľudia pôsobiaci na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, ako aj na jednotlivých zodpovedných ministerstvách. Práve oni museli v uplynulých mesiacoch absolvovať doslova maratóny rokovaní, a to bez ohľadu na pôsobenie, či už predošlej alebo súčasnej vládnej garnitúry.

Priestor na preukázanie svojich schopností, ako aj šikovnosti ľudí sediacich v jeho kabinete, však premiér Matovič dostane už čoskoro. Do konca októbra je totiž potrebné predložiť Komisii na schválenie národný plán obnovy. Ten musí obsahovať konkrétne návrhy reforiem, ktoré chce jeho vláda za spoločné európske peniaze uskutočniť. Okrem toho, že neplánuje finančné prostriedky vynakladať na malé projekty, sme však o týchto zámeroch doposiaľ nepočuli vôbec nič konkrétne. Cieľom pritom vonkoncom nemá byť získané peniaze len tak minúť, no predovšetkým smerovať ich udržateľným spôsobom do budúceho rozvoja krajiny pre ďalšie generácie. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť aj akúsi záchrannú brzdu, ktorá umožňuje pozastaviť financovanie členským štátom, pokiaľ by sa od odsúhlasených plánov reforiem odklonili, či ich neplnili.

Koalícia tak musí letný čas naplno využiť a konečne sa poriadne začať venovať aj dopadom koronakrízy. Súčasťou toho musí byť expresná príprava strategického plánovania akým smerom chce, aby sa Slovensko, nielen v nasledujúcich rokoch, ale aj dekádach uberalo. K tomu je potrebná široká miera spolupráce a zhody so zástupcami samospráv, sociálnych partnerov či občianskej spoločnosti, ku ktorej preukázateľne nedochádza. Plán obnovy má byť totiž odpoveďou aj na ich podnety a potreby. Času je žalostne málo a momentálne sme aj vďaka pomalej a komplikovanej pomoci realizovanej súčasnou vládou, rekordérmi najmä v poklese priemyselnej produkcie a HDP prakticky v celoeurópskom meradle. Ak to takto pôjde ďalej, už čoskoro budeme svedkami obrovského nárastu počtu ľudí bez práce, na ktorý opakovane upozorňujú zamestnávatelia. Dôsledkom bude narušenie dlhodobo budovaného sociálneho zmieru. Ten je pritom pre úspešné zvládnutie hospodársky ťažkých časov, ktoré sú ešte len pred nami, skutočne nevyhnutný.

Komentáre