Politika súdržnosti vie prispieť k udržaniu sociálneho zmieru

Monika Beňová
1613 prezretí 10 / júl / 2020

Záverečný deň tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj ďalšiemu významu politiky súdržnosti pri riešení socioekonomických dôsledkov pandémie vírusu COVID-19.

Politika súdržnosti a s ňou súvisiace kohézne fondy dlhodobo prispievajú k prehlbovaniu spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie. „Zároveň pomáhajú k postupnému zmierňovaniu regionálnych rozdielov. Aj na Slovensku pôjde aj v novom programovom období o dôležitý faktor z hľadiska podpory ekonomického rastu, ako aj udržania či vytvárania pracovných miest,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Politika súdržnosti a s ňou súvisiace nástroje sa opakovane osvedčili v ekonomicky ťažkých časoch. „Aj na začiatku tejto pandémie bolo vyčlenených 37 miliárd eur na podporu členských krajín, či už pre oblasť investícií do verejného zdravotníctva alebo na podporu malých a stredných podnikov,“ uviedla europoslankyňa.

Možnosťou je aj vytvorenie akejsi núdzovej rezervy súdržnosti, pre jednotlivé krajiny, slúžiacej na posilnenie kapacít odozvy na krízu. „Politika súdržnosti vie podľa mňa aktívne prispieť k budovaniu a udržaniu sociálneho zmieru v spoločnosti. A to je presne to, čo v ťažkých časoch, ktoré sú pred nami potrebujeme,“ uzavrela Monika Beňová.

Komentáre