Peniaze zo záchranného balíka EÚ treba dostať čo najbližšie k ľuďom

Monika Beňová
2161 prezretí 29 / jún / 2020

Miliardy eur z navrhovaného záchranného balíka EÚ budúcej generácie sú pre Slovensko obrovskou výzvou. Veľkú časť z týchto finančných prostriedkov budeme musieť využiť už v priebehu roka 2022. Znamená to, že krajina bude v danom období intenzívne dočerpávať európske peniaze z končiaceho sa programového obdobia, rozbiehať programové obdobie nové a zároveň by mala vedieť zmysluplne využívať finančné prostriedky z európskeho záchranného mechanizmu.

Absolútne na mieste je preto otázka či to Slovensko dokáže? Vzhľadom na doterajšiu prax s implementáciou európskych fondov v rámci jednotlivých programových období, v kombinácii s chýbajúcimi skúsenosťami a často krát absolútnou neschopnosťou súčasnej vládnej garnitúry, ktorá sa prejavila hneď pri pomalej a komplikovanej pomoci v súvislosti s koronakrízou, si to možno len veľmi ťažko predstaviť.

Členské štáty navyše zatiaľ nemôžu vyčlenené peniaze využívať podľa svojej ľubovôle. Pre prístup k nim je potrebné vypracovať národný plán obnovy, ktorého prvý návrh by sme mali zaslať na posúdenie Komisii už na jeseň tohto roka. Vychádzať by mal z domácich strategických dokumentov a zároveň by mal byť v súlade s Európskou zelenou dohodou. Znamená to, že medzi priority by sa mali zaraďovať oblasti ako napríklad obmedzovanie emisií skleníkových plynov, znižovanie energetickej náročnosti, obehová ekonomika, odpadové hospodárstvo a súvisiace udržateľné využívanie zdrojov. Druhou prioritnou oblasťou by mal byť rozvoj digitalizácie. Peniaze môžu smerovať aj do reformy poskytovania zdravotnej starostlivosti, či vzdelávacieho systému, vrátane výraznej podpory vedy, výskumu a inovácií. Ide o strategické otázky týkajúce sa rozvoja a modernizácie krajiny s výhľadom na niekoľko rokov dopredu. Je súčasná vláda na takéto reformy pripravená?

Momentálne sa zdá, že v prípade dohody lídrov členských krajín, budeme mať už čoskoro k dispozícii veľký balík peňazí. Tie sa budeme následne snažiť rýchlo minúť, avšak bez potrebnej koncepcie kam ich udržateľne investovať spôsobom, aby sa krajina do budúcnosti nejakým želaným smerom rozvíjala. Vytvorenie akejkoľvek obhájiteľnej strategickej koncepcie, prakticky v priebehu niekoľkých týždňov, je totiž nerealistické.

V prípade, že sa to súčasnej vláde nepodarí, je nevyhnutné, aby to otvorene priznala a následne sa snažila nájsť spôsob ako dostať tieto finančné prostriedky čo najbližšie k ľuďom. To sa musí odzrkadliť aj v našich snahách pri rozhovoroch na európskej úrovni. Znamená to napríklad zameranie sa na jednoduché projekty na pomoc malým a stredným podnikateľom, ktorí sú základným stavebným prvkom našej ekonomiky. Rovnako snahu o zabránenie existenčným problémom sociálne a začínajúcou krízou najviac ohrozených skupín obyvateľstva, vrátane mladých rodín, dôchodcov či hendikepovaných spoluobčanov. Jednoducho si vláda musí vyrokovať také podmienky využitia týchto peňazí, aby vedeli pomôcť a mala z nich citeľný osoh čo najväčšia skupina obyvateľov Slovenska.

Komentáre