Pre udržanie zamestnanosti je potrebné podporiť životaschopnosť firiem

Monika Beňová
1379 prezretí 09 / júl / 2020

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na dnešnom plenárnom zasadnutí zaoberať aj usmerneniami pre politiky zamestnanosti v členských štátoch Európskej únie. Tieto musia zohľadňovať stále sa zvyšujúcu hrozbu bezprecedentného nárastu nezamestnanosti a súvisiacej sociálnej krízy spôsobenej pandémiou vírusu COVID-19.

Hospodársky prepad v dôsledku pandémie koronavírusu bude mať nepochybne vážny dosah na situáciu na trhoch práce v jednotlivých európskych krajinách. „Potrebujeme efektívne nástroje na zmierňovanie týchto negatívnych dopadov vrátane režimov skráteného pracovného času, predĺženia vyplácania niektorých dávok, či udržateľnej podpory práce na diaľku. Tie musia zohľadňovať potreby zamestnávateľa, ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Pre implementáciu politík zamestnanosti je nevyhnutný intenzívny sociálny dialóg reprezentovaný tripartitou. „Predovšetkým v začiatkoch koronakrízy sa na Slovensku zdalo, že nová vládna garnitúra si dostatočne neuvedomuje význam fungujúcej tripartity a kolektívneho vyjednávania. To sa nesmie opakovať. Fungujúci a intenzívny sociálny dialóg je pre zachovanie sociálneho zmieru v našej spoločnosti kľúčový,“ zdôraznila europoslankyňa.

Hrozba masívneho prepúšťania v blízkom čase sa bohužiaľ neznižuje a zostáva tak veľmi reálnou. „Pre udržanie zamestnanosti v týchto neľahkých časoch je bezpodmienečne potrebné podporiť v maximálnej možnej miere životaschopnosť firiem,“ uzavrela Monika Beňová.

Komentáre