Sfunkčnenie Schengenu je nevyhnutné pre hospodársku obnovu

Monika Beňová
976 prezretí 18 / jún / 2020

Fungovanie schengenského priestoru v podobe voľného pohybu osôb, tovarov a služieb bolo doposiaľ jednou z najväčších vymožeností zjednotenej Európy. Vďaka pandémii vírusu COVID-19 a prijatým opatreniam zo strany členských štátov pritom Schengen prakticky zo dňa na deň prestal existovať.

Pandémia koronavírusu nám pripomenula, že chýbajúce hraničné kontroly ani zďaleka nemôžeme považovať za samozrejmosť,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Postupný návrat do normálu by pritom mal byť koordinovaný a jednotlivé členské štáty pri ňom musia intenzívne spolupracovať.

Zodpovedné otváranie hraníc a sfunkčnenie schengenského priestoru považujem za nevyhnutné pre efektívnu hospodársku obnovu po pandémii,“ zdôraznila europoslankyňa. Zároveň je teraz aj značný priestor na otázky týkajúce sa prípadnej zmeny fungovania schengenských pravidiel.

Týkať sa to môže napríklad potreby koordinovanejšieho postupu pri budúcich krízových situáciách a spoločných výzvach, ktoré pred nami nepochybne stoja,“ uzavrela Monika Beňová. Plénum Európskeho parlamentu sa bude situáciou v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu vírusu COVID-19 a postupným otváraním hraníc zaoberať na dnešnom zasadnutí.

Komentáre