Záujmy podnikateľov nemôžu ísť proti princípom ochrany spotrebiteľa

Monika Beňová
247 prezretí 12 / jún / 2019

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na dnešnom plenárnom zasadnutí zaoberať novým návrhom smernice zameranej na presadzovanie a modernizáciu pravidiel Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.

 

Návrh prináša aj zmenu práva na odstúpenie od zmluvy. „Záujmy podnikateľov, predovšetkým malých a stredných sú dôležité. Nemôžu však v žiadnom prípade ísť proti princípom ochrany spotrebiteľa. Práve preto sa s takouto zmenou a teda akýmkoľvek sprísnením spotrebiteľských podmienok pri odstupovaní od zmluvy, nedá súhlasiť,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

 

Je to dôležité aj z hľadiska ďalšieho rozvoja jednotného európskeho digitálneho trhu. „Pre podporu online predaja je nevyhnutné, aby mali spotrebitelia v prípade nespokojnosti, či nedostatočnej kvality tovaru možnosť jednoducho a rýchlo odstúpiť od uzavretých zmlúv,“ priblížila europoslankyňa. Sprísnenie podmienok v tejto oblasti by mohlo ľudí odradzovať od nákupov online a zhoršiť tak celkovú situáciu v tomto segmente trhu.

Komentáre