Program Invest EU má podporiť tvorbu pracovných miest, investícií a inovácií

Monika Beňová
236 prezretí 18 / apr / 2019

Posledný deň záverečného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu pred májovými voľbami bude venovaný aj podpore investícií prostredníctvom programu InvestEU. Jeho cieľom je v období 2021 – 2027 prostredníctvom zvýhodnených úverov a záruk zmobilizovať v celej Európskej únii (EÚ) dodatočné investície vo výške viac ako 650 miliárd eur.

 

Ide o snahu pokračovať v stimulovaní tvorby pracovných miest, investícií a inovácií. „Mal by slúžiť aj ako akýsi odrazový mostík pre strategické investície napríklad v oblasti výskumu a vývoja, ktoré by za normálnych okolností neboli ľahko realizovateľné, no majú potenciál byť prínosom pre hospodárstvo EÚ a jej členských krajín,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

 

Program zlučuje viacero existujúcich programov financovania z prostriedkov EÚ do jednej štruktúry. Je pokračovaním Investičného plánu pre Európu známeho pod označením Junckerov plán a nahrádza Európsky fond pre strategické investície, ktorý vznikol v reakcii na finančnú krízu. „Okrem výskumu, vývoja a digitalizácie môžu byť jeho prostredníctvom financované projekty zamerané na rozvoj infraštruktúry, sociálnych investícií a zručností, či rozvoja malého a stredného podnikania,“ priblížila europoslankyňa.

Komentáre