Európska pohraničná a pobrežná stráž musí byť plne funkčná a mať potrebné kapacity

Monika Beňová
272 prezretí 24 / máj / 2019

Potreba ďalšieho zlepšovania v oblasti účinnej ochrany vonkajších hraníc Európskej únie je nespochybniteľná. Úloha Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa tak musí upevňovať prostredníctvom väčších zdrojov, ako aj posilneného mandátu. Poslanci Európskeho parlamentu sa preto budú dnes v rámci plenárneho zasadnutia zaoberať príslušným návrhom nariadenia.

 

Tento návrh je odpoveďou na zistené nedostatky súvisiace s nedostatočným príspevkom, či nedôslednou aktiváciou vytvorených mechanizmov zo strany niektorých členských štátov. „Návrh preto obsahuje aj vytvorenie vlastnej operačnej zložky, teda stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, nezávislej od dobrovoľných príspevkov členských štátov vo forme zamestnancov, či vybavenia,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

 

Cieľom je, aby bola pobrežná a pohraničná stráž v každom jednom prípade plne funkčná a mala potrebné kapacity na poskytovanie ešte výraznejšej pomoci členským štátom pri ochrane vonkajších hraníc Únie. „Zlepšiť sa má aj odborná príprava či vzdelávanie jej príslušníkov. Rovnako má byť výraznejšie podporovaný aj výskum a následné zavádzanie inovácií v tejto oblasti,“ uviedla europoslankyňa.

Komentáre